Дистанційне навчання

Шановні студенти!

Триває розробка програми для дистанційного навчання. Слідкуйте за оновленнями!

Ситуаційні задачі для студентів 6 курсу зі спеціальності Педіатрія.doc

Ситуаційні задачі для студентів зі спеціальності Педіатрія

Ситуационные задачи для иностранных студентов.doc

Ситуаційні задачі для студентів зі спеціальності Лікувальна справа

Кожного дня проводиться онлайн тестування Socrative.com (Room name: pediatriya3) ТЕСТУВАННЯ SOCRATIVE для україномовних та російськомовних студентів

Тематичні завдання згідно з розкладом ( Розклади, Модуль 1, Модуль 2) виконуються студентами самостійно та надсилаються на поштову скриньку.

Адреса для надсилання контрольних робіт: dsma.pediatria6.ukr.rus@gmail.com

(завдання надсилати не пізніше наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, ЕЕЕЕ, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

ЕЕЕЕ- Прізвище викладача

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"