Підготовка науково-педагогічних кадрів

  • Магістратура та клінічна ординатура за спеціальностями: педіатрія, неонатологія
  • Аспірантура за спеціальністю: педіатрія.