Колектив

Колектив кафедри

Больбот Юрій Кононович

доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, лікар-педіатр вищої категорії, завідувач кафедри педіатрії 3 та неонатології, має більше 500 публікацій, в т.ч. 3 патентів на винахід,

тема докторської дисертації «Рецидивний бронхіт у дітей (механізми формування, екологічні аспекти, реабілітація, прогноз)».

Мавропуло Тетяна Карлівна

доктор медичних наук, професор, лікар-педіатр вищої категорії, лікар-неонатолог вищої категорії, професор кафедри педіатрії 3 та неонатології, відповідає за наукову та лікувальну роботу, має більше 300 публікацій, тема докторської дисертації «Перинатальні ураження ЦНС у доношених новонароджених (варіанти перебігу при клінічних ознаках гіпоксично-ішемічного ушкодження)».

Аліфанова Світлана Віталіївна

кандидат медичних наук, лікар-педіатр вищої категорії, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології, відповідає за наукову роботу на кафедрі, має більше 250 публікації, тема кандидатської дисертації «Диференційний підхід до реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму та рецидивуючий бронхіт, в залежності від вихідного стану системи інтерферону».

Бордій Тіна Андріївна

кандидат медичних наук, доцент, лікар-педіатр вищої категорії, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології, відповідає за наукову роботу на кафедрі, має більше 200 публікацій, в т.ч. 2 патентів на винахід, тема кандидатської дисертації «Ефективність інтерфероніндукуючої терапії у дітей з рецидивуючим та хронічним бронхітом».

Ковтуненко Раїса Вікторівна

кандидат медичних наук, доцент, лікар-педіатр вищої категорії, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології, відповідає за навчальну роботу на кафедрі, має 297 публікацій, в т.ч. 1 патенту на винахід, тема кандидатської дисертації «Особливості дітей, що народились з крупною масою тіла».

Толстікова Олена Олександрівна

кандидат медичних наук, лікар-педіатр вищої категорії, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології, англомовне викладання, автор 217 публікацій, в т.ч. 2 патенти на винахід, тема кандидатської дисертації «Діагностика та характер імунокоригуючої терапії пієлонефриту у дітей».Відповідальна за підготовку клінічних ординаторів на кафедрі. Секретарь предметної комісії по "Педіатрії". Член Європейської асоціації дитячих ендокринологів (ECPE).

Має сертифікат на знання англійської мови на рівні В2.

Плеханова Тетяна Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент, лікар-педіатр вищої категорії, лікар-неонатолог вищої категорії, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології , відповідає за учбову роботу на післядипломному навчанні, має більше 300 публікацій, тема кандидатської дисертації «Характеристика популяції недоношених дітей великого промислового міста та деяких аспектів адаптації в нормі і при респіраторному дистрес-синдромі».

Шварацька Ольга Вікторівна

кандидат медичних наук, лікар-педіатр І категорії, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології, відповідає за документообіг, англомовне викладання, автор 50 публікацій, 1 патенту на корисну модель. Тема кандидатської дисертації «Клініко-імунологічне обґрунтування диференційованого підходу до терапії ГРВІ у дітей з бронхіальною астмою».

Має сертифікат на знання англійської мови на рівні С1.

Казицька Наталія Миколаївна

кандидат медичних наук, лікар-педіатр першої категорії, лікар-дитячий гастроентеролог, асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології, відповідальний секретар ДЕК факультету іноземних студентів, має 54 публікації, тема кандидатської дисертації «Автоімунні ураження печінки у дітей та підлітків:критерії діагностики та диференційної діагностики».

Калічевська Марина Володимирівна

кандидат медичних наук, лікар-педіатр вищої категорії, асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології, відповідає за роботу з інтернами, має більше 100 публікацій, в т.ч. 2 патент на винахід.

Клімова Ольга Володимирівна

лікар-педіатр вищої категорії, асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології, відповідає за роботу студентського наукового гуртка, має 52 публікації.

Клименко Ольга Володимирівна

кандидат медичних наук, лікар-педіатр вищої категорії, асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології, відповідає за ЦО та техніку безпеки на кафедрі, має 88 публікацій, тема кандидатської дисертації «Особливості стану здоров’я та профілактики респіраторних захворювань у дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування».

Степаненко Тетяна Іванівна

кандидат медичних наук, лікар-педіатр вищої категорії, лікар-неонатолог вищої категорії, лікар – дитячий алерголог, асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології, куратор циклів на післядипломному навчанні, має більше 100 публікацій, тема кандидатської дисертації «Моніторинг стану здоров'я дітей дошкільного віку, що часто хворіють на гострі респіраторні захворювання та удосконалення програми їх реабілітації».

Таран Ольга Миколаївна

кандидат медичних наук, лікар-педіатр вищої категорії, асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології, повірений лікар міжнародного факультету, має 40 публікацій, тема кандидатської дисертації «Клініко-імунологічне обґрунтування диференційованої терапії ГРВІ у часто хворіючих дітей раннього віку».

Годяцька Катерина Костянтинівна

кандидат медичних наук, лікар-педіатр І категорії, асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології, англомовне викладання, відповідає за роботу зі сторінкою кафедри на сайті академії, тема кандидатської дисертації «Клініко-імунологічні особливості перебігу бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку на тлі дефіциту вітаміну D », має 35 публікацій.

Має сертифікат на знання англійської мови на рівні В2.


Федорова Наталія Едуардівна

лаборант кафедри